Filtroventilacija:

Oprema i elementi za dovod i odvod vazduha  sa opremom za zaštitu od udarnog talasa , protuudarnim i ventilima za regulaciju natpritiska, brzozatvarajućim ventilima, anemostatima i leptir zaklopkama.

Elementi za pročišćavanje vazduha : filteri grube prašine, peščani filteri, zaštitni filteri sa filterom za finu prašinu i aktivnim ugljem.

Elementi za distribuciju i razvod vazduha: Filtroventilacioni uređaji  sa ručnim i elektro pogonom, cevovod za raspodelu i razvod vazduha  sa odgovarajućim elementima.

Elementi za kontrolu: merači protoka vazduha, merač nadpritiska , uređaji i instrumenti za utvrđivanje kvalitete vazduha-hemijaki detektor,radiološki detektor, itd….