Ispitivanje – atestiranje protivpožarnih vrata

Atestiranje  protivpožarnih vrata obavljeno  je u akreditovanoj laboratoriji za ispitivanje Instituta IMS u Beogradu.Svi atesti su važeći i produžuju se na svakih šest godina.

Uz sva tražena vrata dobija se pločica sa serijskim brojem vrata , serijskim brojem atesta,kao i zahtevanom vatrootpornošću.

U našem proizvodnom asortimanu nudimo sledeća protivpožarna vrata:

Jednokrilna puna čelična vrata

Dvokrilna puna čelična vrata

Jednokrilna delimično zastakljena vrata

Protivpožarni fiksni prozor-pregrada

Svaki tip vrata poseduje odgovarajući atest!