Jednokrilna puna čelična protivpožarna vrata
F-30   F-60     F-90    F-120

Ram   i krilo vrata su od čeličnog lima savijeni tako da unutra imaju samogasivi dihtung.Unutrašnjost krila je ispunjena višeslojnim sendičem otpornim prema požaru.

Vrata su snabdevena odgovarajućim okovom,trostrukom bravom sa cilindrom i tri ključa. Po celom obodu  vrata je postavljena ekspandujuća protivpožarna traka, kao i intumex termo ekspandirajućom trakom.

Finalna obrada vrata je bojenje bojom za metal po zahtevu investitora. Po RAL karti .Vrata se takođe po zahtevu investitora mogu plastificirati ili furnirati.

Sva dodatna oprema se može ugraditi po zahtevu kupca .

U dodatnu opremu spadaju : uređaji za automatsko samozatvaranje, elektomagneti ,antipanik poluge ,padajući prag,kontrola pristupa  i slično.