O SKLONIŠTIMA:

Skloništa su zatvorene i funkcionalno povezane prostorije koje obezbeđuju zaštitu od mehaničkog,toplototnog,radijacijskog i hemijskog dejstva oružja. Pružaju zaštitu civilnog i vojnog stanovništva od nuklearnih napada kao i od drugih  eksplozija , terorizma, prirodnih nepogoda i katastrofa.

To su obično objekti  ispod površine zemlje, a služe za sklanjanje u vreme opasnosti; kao takvi moraju  biti opremljeni adekvatnom opremom koja će omogućiti boravak ljudi i zadovoljiti sve njihove potrebe u smislu  fizioloških potreba , snabdevanja vode, hrane i sanitetskog materijala.

Vrste skloništa: Skloništa se dele na

Skloništa osnovne zaštite pružaju  funkcionalni  višečasovni boravak od oko 50 ljudi Sklonište dopunske zaštite pruža funkcionalno rešene prostorije opremljene za sedmodnevni neprekidni boravak do 300 lica.Dok sklonište pojačane zaštite  mora da imaju otpornost od direktnog udara avio bombe najmanje 300 kg težine i pružaju funkcionalni  četrnaestodnevni boravak za preko  2000 ljudi.

Porodična skloništa – za zaštitu članova porodice najmanje od 3 do 7  lica.

Kućna ili stambena skloništa u stambenim i poslovnim zgradama – služe za zaštitu osoba koje borave u zgradama u zavisnosti od broja osoba i  bruto površine zgrade.

Javna skloništa – većeg kapaciteta, u gradskim sredinama – namenjene osobama koje se zateknu u blizini tih prostora kao i druge osobe za koje nisu osigurani prostori u kućnim skloništima.

Tehnički normativi za skloništa određuju se posebnim propisima.

Upotreba skloništa u miru:

Skloništa nisu prostori koji se koriste isključivo u ratnim uslovima, one se   projektuju kao dvonamenske prostorije, a samim tim to su prostorije koje se mogu prilagoditi za upotrebu u slučaju elementarnih nepogoda ili ratnih razaranja, tako da se iz jedne namene  u drugu može preći  u roku od 24 sata.Sklonište se može u civilnim uslovima pretvoriti u  arhivu, skladište – magacin, kuglana, školsku radionicu ili sportsku salu ili teretanu ; za veća skloništa: podzemne garaže, bolnice, sanitetski objekti i drugi centri.